KOD DERSLERİ

Bilgisayar Ölçü Birimleri


Nasıl günlük hayatta bir uzunluğu ölçmek için metre, bir ağırlığı ölçmek için kilogram kullanıyorsak; bilgisayar da bazı miktarları ifade etmek için bilgisayar ölçü birimleri kullanırız. Bilgisayarda kullanılan birimler üçe ayrılır;
1. Kapasite Ölçü Birimleri
2. Hız Ölçü Birimleri
3. Büyüklük Ölçü Birimleri


Kapasite Ölçü Birimleri

Kapasite ölçü birimleri bir aygıtın ne kadar bilgi depolayabileceğini ifade eder. Ram Bellek, Hard disk, Disket, CD, DVD, Flash Disk gibi birimlerin kapasitesini ifade ederken kullanılır.
Örnek 1 Tb, 500 Gb, 700 Mb…


Hız Ölçü Birimleri

Bilgisayarda hız, bilgisayarın saniyede yapabildiği işlem sayısı ile ölçülür. 1 sn de ne kadar fazla işlem yapabiliyorsa o bilgisayar o kadar hızlıdır denir. Bilgisayardaki hız ölçü birimi Hertz(HZ) dir. Fakat genelde işlemcinin hızını ölçmek amacıyla büyük birimi olan GHz kullanılır.
Inter Core Duo 2.66 GHz gibi. Büyükte küçüğe (100katı): GHz-MHz-KHz-Hz Örnek: 2.66 GHz = 2660MHz = 2.660.000 KHz = 2.660.000.000 Hz = Saniyede yapılan işlem sayısı.Birim Onlu Taban Simge
yocto 10-24 y
zepto 10-21 z
atto 10-18 a
femto 10-15 f
pico 10-12 p
nano 10-9 n
micro 10-6 μ
mili 10-3 m
centi 10-2 c
deci 10-1 d
deka 101 D
hecto 102 h
kilo 103 k veya K
mega 106 M
giga 109 G
tera 1012 T
peta 1015 P
exa 1018 E
zetta 1021 Z

Büyüklük Ölçü Birimleri

Bilgisayarda kullanılan büyüklük ölçü birimi inch’dir. Bir İngiliz ölçü birimi olan inch genelde monitör büyüklüklerini belirtmek amacıyla kullanılır.

Inch : Bir inch 2,54 cm'e eşittir. (Örnek: 42” lik monitörün köşeden köşeye uzunluk: 42 X 2,54 = 106,68 cm.)

Dots Per Inch (dpi) : Inch başına düşen nokta sayısı

Pixel : Noktacık, ekrandaki en küçük nokta

Resolution : Yazıcılarda inch başına düşen nokta sayısı (Örn 600 dpi).
Ekranda ise yata ve düşey eksendeki toplam noktacık sayısı (Örn. 640 x 480)

Dot Pitch: İki pixel/nokta arasındaki uzaklık